Historik Kumla Revysällskap - KumlaRevyn
 


Kumla Revysällskap bildades på våren 1980 av ett antal entusiaster som ville återuppliva den revytradition som hade funnits i Kumla under 1930 och 40-talet. Grundarna var Arne Lindfors, Birgit Grenfeldt, Sören Antonsson, Lennart Wilson, Egon Harfeldt, Göran Melander och Carl-Olof Steen. KRS bestod ursprungligen av ett 25-tal medlemmar. På nyårsafton 1980 var det premiär på sällskapets första revy "Småle". Sedan dess har KRS satt upp 20 st. nyårsrevyer i en följd, med undantag för säsongen 1998-1999. 

Antalet föreställningar per säsong har varierat mellan 6 föreställningar för den första revyn "Småle" 1980-81, och 23 föreställningar för revyn "Spexdax" 1986-87. Om man räknar med ett genomsnitt runt 15 föreställningar per säsong så har KumlaRevyn spelats runt 300 föreställningar. Anmärkningsvärt är att ingen föreställning har behövt ställas in, trots brutna armar och brustna blindtarmar. Noteras bör också att Kumla Revysällskap under alla år varit självbärande utan några som helst externa bidrag. Alla medlemmar har arbetat ideellt utan ersättning. 
 

Bilden visar kön för revybiljetter vid dåvarande Kumla Bokhandel någon gång mellan 1983 - 1987. Biljetterna släpptes alltid sista lördagen i november kl. 0900. De första kunderna började bilda kö runt kl. 04 på morgonen för att få biljetter i första hand till nyårsafton, i andra hand till Trettondagen. Dessa biljetter sålde alltid slut på biljettsläppsdagen.

Om man vill kategorisera KumlaRevyn kan man säja att det har varit en "vanlig" lokal nummerrevy med inslag av mera kända rikshändelser. Säsongen 1986 i revyn "Spexdax" gjordes ett försök att forma revyn runt en "röd tråd" Det året var det ju mycket ståhej runt Kvarntorpshögen och den då nyanlagda golfbanan. Ordet "semesterparadis" hade förekommit i lokalpressen och det gav ju upphov till många fina uppslag för skrivargruppen.
I "Spexdax" startade föreställningen redan i teaterns foajé som byggdes om för att likna avgångshallen för "KRS Airlines" något suspekta flyglinje till "semesterparadiset" Kvarntorp.  Öppningsnumret i "Spexdax" talas det om än idag när gamla revyer kommer på tal. Tänk dej en släckt salong, vi låter publiken vänta en stund i mörkret, väntar tills de börjar tissla och tassla och undra varför det inte händer något .... .... händer det något ...

De kommande säsongerna efter 1986 återgick revyn till "vanliga" nummerrevyer. Säsongen 1998-99 blev det ingen revy på grund av att en hel del av veteranerna, både i skrivargrupp, aktörer och musiker, började känna av 20 års engagemang och behövde ta ett sabbatsår. 

Under sabbatsåret väcktes en del tankar hos KRS om att försöka förnya verksamheten. Trion Thomas Dahlqvist, Tommy Carlsson och KG Johansson "kokade" ihop en story med en löpande handling och säsongen 1999-2000 var det dags att köra igång en revy efter ett helt nytt koncept. Ordet "revymusikal" myntades av den enkla anledningen att det var svårt att placera "Onkel Knuts Testamente" i något revyfack. Det var en blandning av fars, nummerrevy, musikal, dans osv. Konceptet visade sig vara mycket lyckat och fick strålande recensioner av både press och publik, så redan året därpå, 2000-01 blev det en uppföljare med ett liknande koncept, "Stinas Pensionat" som också gick hem hos publik och recensenter ...

Den tänkta kommande säsongen 2001-02 spolierades helt pga. av händelser helt utanför KRS kontroll. Telekom-branschen gick ju rakt ned i botten och med den Kumlas största industri, ERICSSON. Många av de drivande krafterna inom KRS var anställda hos ERICSSON. De fick nu helt nya arbetsuppgifter och många förflyttades till nya arbeten, både inom Sverige och utomlands. En så kraftig decimering av nyckelpersoner var mer än KRS orkade med. Ytterligare problem tillstötte när Folkets Hus inte var villiga att "ställa av" teatern halva december och hela januari utan ville köra bio som vanligt. Dessutom drabbades föreningen av minskat medlemsantal, något som många ideella föreningar har råkat ut för på senare år. Även att många av nyckelpersonerna uppnått "mogen ålder" och kände att de inte orkade med ytterligare ett revyår. Allt detta sammantaget blev för mycket och vi tvingades ställa in.
För att driva en revy av sån omfattning och kvalité som KumlaRevyn var, fordras förutom aktörer, musiker och dansare, ett antal personer "off stage". Det är svårt att finna intresserade personer som är villiga att lägga ner så mycket tid som det fordras för att åstadkomma en revy med de höga krav på kvalité som KRS alltid har haft. Och på den vägen har det blivit det under ett antal år ..... men ....

Kumla Revysällskap har inte upphört. Det finns en interimsstyrelse som inte har gett upp hoppet om att skaka liv i Kumla Revysällskap och som jobbar vidare på att i sinom tid åter beträda tiljan, och ge vår kära publik ännu fler högklassiga revyer och varför inte andra muntrationer, typ folklustspel utomhus på sommartid ...

Text: KG Johansson 2008-04-04 (Reviderad 2013-05-05)

Under 21 års tid blev det 20 uppsättningar av KumlaRevyn.


1980 - 1981 SMÅLE ...
1981 - 1982 LIVSTYCKEN ...
1982 - 1983 SKÄMT VAR´E HÄR ...
1983 - 1984 NU FYRAR VI AV ...
1984 - 1985 5:AN JÄMNT ...
1985 - 1986 S(P)EXDAX ...
1986 - 1987 I VÄNTAN PÅ ... VADÅ ...
1987 - 1988 STÄLL DEJ I KÖN ...
1988 - 1989 SKOSKAV ...
1989 - 1990 TRÅDLÖST ...
1990 - 1991 EN FLASKA BLOMKÅL ...


1991 - 1992 JUBEL I STAN ...
1992 - 1993 CIRKUS TRETTON ...
1993 - 1994 DET STORA GARVET ...
1994 - 1995 VALFRITT ...
1995 - 1996 DAN EFTER ...
1996 - 1997 SANT & SÅNT ...
1997 - 1998 I SAFTIGASTE LAGET ...
1998 - 1999 ingen uppsättning
1999 - 2000 ONKEL KNUTS TESTAMENTE ...
2000 - 2001 STINAS PENSIONAT ...

 

◄ Tillbaka