Bilder från Kumladagen 2014-08-30

   


Foto: Mats Endermark 2014 (c)